Ubezpieczenie od utraty dochodu jest powiązane konkretnymi, ścisłymi warunkami

Czym jest ubezpieczenie od utraty dochodu?

Ubezpieczenie od utraty dochodu poranki w starej fabryce jest to usługa, która ma na celu zabezpieczenie finansowe, gdyby wystąpiła utrata pracy. Polisę tę możemy wykupić jako osobny, samodzielny produkt lub może być ona w ramach dodatkowej umowy. Z ofertą właśnie tej polisy najczęściej spotykamy się w banku, gdy zawieramy umowę kredytową. Lecz w ten sposób bank nie staje się naszym ubezpieczycielem bezpośrednim, ponieważ banki często w swojej ofercie mają usługi towarzystw ubezpieczeniowych, z którymi razem one współpracują. Zwiększa to także ich sprzedaż.

Ten rodzaj ubezpieczenia ma na celu udzielenie nam pomocy finansowej podczas, gdy stracimy źródło utrzymania bądź pracę. Jednak nie wszystkie przypadki są brane pod uwagę jeżeli chodzi o wypłatę gotówki. Są wskazane konkretne warunki pracy. Ważny jest rodzaj umowy wiążący nas z naszym pracodawcą.

Kiedy należy się nam ochrona?

Ubezpieczenie od utraty dochodu jest powiązane konkretnymi, ścisłymi warunkami. Nawet jedynie rodzaj umowy z naszym pracodawcą może nas pozbawić tej polisy i wypłaty środków w celu naszej ochrony. Ochrona jest tylko i wyłącznie podczas, gdy nastąpi:

  • ogłoszenie upadłości firmy,
  • rozwiązanie stosunku pracy,
  • zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej oraz wyrejestrowanie jej z określonej i odpowiedniej ewidencji,
  • zakończenie prowadzenia gospodarczej działalności przez pracodawcę oraz wyrejestrowanie tej działalności z odpowiedniego rejestru.

Kiedy świadczenie nie zostanie nam wypłacone?

Nie każdy kwalifikuje się do wypłaty środków ubezpieczenia. Polisa za utracony dochód nie zostanie nam wypłacona, gdy:

  • my sami rozwiązaliśmy umowę, stosunek o pracy,
  • nasza umowa, która była na czas nieokreślony wygasła,
  • rozwiązano umowę o pracę, która dotyczyła umowy na zlecenie lub umowy o dzieło,
  • utraciliśmy pracę przez strajki, działania wojenne albo zamieszki,
  • w firmie udziałowcem jest bliska i znana nam osoba.